Scrub Python (species: Morelia kinghorni) in Yungaburra, QLD (Gaia Guide)
Morelia kinghorni
Scrub Python


©Alexandre Roux: Scrub Python (Morelia kinghorni)

©Alexandre Roux: Scrub Python (Morelia kinghorni)

©Alexandre Roux: Scrub Python (Morelia kinghorni)
Kingdom Animalia
Phylum Chordata
Class Reptilia
Order Squamata
Family Boidae
Genus Morelia
Species Morelia kinghorni

Colours

              

Distinguishing features

Distinguishing features still need to be specified.

Size

  • Up to 500 cm (Length of specimen)

Synonyms

Distribution


©Atlas of Living Australia: Australian distribution: Scrub Python (Morelia kinghorni)

Web resources