Photo of Animalia: Green-backed Firecrown (species: Sephanoides sephaniodes) (Gaia Guide)