Photo of Animalia: White-eared Honeyeater (species: Lichenostomus leucotis) (Gaia Guide)

White-eared Honeyeater (Lichenostomus leucotis)

© David Cook

Wamboin, NSW, Australia.

Captured on 20 Sep 2009