Photo of Animalia: Burrowing Owl (species: Athene cunicularia) (Gaia Guide)

Burrowing Owl (Athene cunicularia)

© David Cook

Road to Santa Eulalia, via Lima, Lima dept., Peru.

Photo taken on 20 Jun 2009