Photo of Animalia: Australian Owlet-nightjar (species: Aegotheles (Aegotheles) cristatus) (Gaia Guide)

Australian Owlet-nightjar (Aegotheles (Aegotheles) cristatus)

© Michael Sale

Photo taken on 28 Apr 2012