Photo of Animalia: Australian Owlet-nightjar (species: Aegotheles (Aegotheles) cristatus) (Gaia Guide)

Australian Owlet-nightjar (Aegotheles (Aegotheles) cristatus)

© Nick Talbot

Photo taken in ACT, Australia

Captured on 24 Aug 2011