Photo of Animalia: Laughing Kookaburra (species: Dacelo (Dacelo) novaeguineae) (Gaia Guide)
Laughing Kookaburra (Dacelo (Dacelo) novaeguineae) © Leo

Black Mountain, Canberra, ACT, Australia