Photo of Animalia: Aplomado Falcon (species: Falco femoralis) (Gaia Guide)

Female

© barloventomagico

Photo taken on 3 Aug 2013