Photo of Animalia: Rufous-necked Wood-Rail (species: Aramides axillaris) (Gaia Guide)

Rufous-necked Wood-Rail (Aramides axillaris)

© Jorge Montejo

Celestun, Yucatan, Mexico

Photo taken on 3 Jan 2013